Industrial Cooling System

Žaluzie chladicích věží

Pro všechny značky chladicích věží dodáváme žaluzie na vstupu vzduchu pro systémy zpětného i příčného proudění vzduchu, a to zcela v souladu s požadavky a doporučeními směrnice úřadu Health & Safety Executive ACoP L8 (legionářská nemoc: Regulace výskytu bakterií Legionella ve vodních systémech).

Tato směrnice vyžaduje, aby byla zásobní nádrž chladicí věže zcela uzavřená a bránila dopadu přímého slunečního světla do vody. Žaluzie na vstupu vzduchu musí být navrženy tak, aby minimalizovaly vystříkávání vody a snižovaly ventilační ztráty vody z věže a bránily nasávání listů a dalších nečistot do věže.

Dodáváme vhodné žaluzie na vstupu vzduchu jednak jako modernizaci existujících starších chladicích věží a jednak jako náhradní díly pro věže, které již mají žaluzie a lze je dovybavit nosnou konstrukcí.