Industrial Cooling System

Prohlídky chladicích věží s přirozeným tahem

Naše společnost, ve spolupráci se svými partnery, má k dispozici kompletní vybavení pro provedení prohlídky konstrukce libovolné chladicí věže s přirozeným tahem.

Komplexní zpráva bude obsahovat seznam prací nutných k prodloužení životnosti betonové struktury a doporučená opatření k zabránění katastrofického selhání. Tato prohlídka se může, podle požadavků, skládat z vizuálních informací, rázových zkoušek, video záběrů, fotodokumentace a záznamů z průmyslových kamer.

Na betonové struktuře provedeme ultrazvukovou rázovou zkoušku testující homogenitu betonu, hloubku krycí vrstvy pro výztuhu a elektrolytickou korozi výztuhy.

Zajišťujeme také dodávku kompletní renovace a modernizace, včetně práce a dodávky materiálů.