Industrial Cooling System

Výplň chladicích věží

Dodáváme chladící výplně pro přenos tepla jak z PVC, tak z polypropylenu pro čistou i znečištěnou vodu. Chladící výplně typu s těsnou strukturou a vysokou účinností jsou určeny pro chladicí věže a chladící výplně s otevřenější strukturou jsou určeny pro průmyslové aplikace.

Pro vodní procesy s vysokou mírou suspendovaných pevných částic a pro procesy vyvolávající koagulaci z důvodu chemického složení vody nebo vlivu okolního prostředí nabízíme výplně s mřížkou zachytávající suspendované částice.

Zajišťujeme také dodávku kompletní renovace a modernizace chladicích věží, včetně práce a dodávky materiálů.