Industrial Cooling System

Servisní služby

Na míru Vašich potřeb

Zajišťujeme provozní údržby, dodávky náhradních dílů a jednotlivé servisní práce chladících věží a dalších součástí klimatizačních zařízení.

Servisní práce

Servisní služby poskytujeme stávajícím i novým klientům bez rozdílu, zda mají či nemají zařízení od nás. Provozní údržbu provádíme vždy na základě seznámení s chladícím zařízením nebo jejich komplexem a to včetně facility managementu, tedy čistěním.

Poskytujeme servis chladících věží EVAPCO, BALTIMORE – BAC, DESCA a souvisejícího. Četnost servisních prací je čistě inviduální. Nicméně nutné je provádět jednak přípravu na letní sezónu a dále pak periodické revize. V rámci servisu samozřejmě zajišťujeme dodávky náhradních dílů.

Periodické revize

V rámci servisních prací provádíme periodické revize úniku skleníkových plynů, které jsou povinné pro všechna klimatizační zařízení s objemem chladiva převyšujícím 3 kg. V rámci pravidelné údržby zajišťujeme rozdělení zařízení, evidenci, periodické revize s intervaly podle množství kapaliny a související konzultace.

Vybraná reference

Faerch Plast

kompletní servis chladících věží, včetně odhlučovacího zařízení​

Vybraná reference

GAS Linde

kompletní servis chladících věží a kondenzátoru NH3